Tillämpningar av statistiska metoder i Mätning & provning

engflaggsveflaggMätning är inget självändamål …

Mätning ger objektiva bevis för att basera beslut om:

  • styrning av tillverkningsprocesser
  • kontrollera och certifiera produkter mot specifikationer
  • garantera säkerhet och skydda miljön

Statistiska metoder kan tillämpas under hela mätprocessen.

Handboken presenterar dessa ämnen som en matris med två index:

  • Mätning – från definitionen av mätproblem och krav på mätsystem och metoder, genom utveckling och tillämpning av mätsystem, till presentation och tolkning av mätresultat
  • Statistiska metoder – de vanligaste metoderna som används i olika skeden i mätprocessen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: