Conformity assessment: Risker för felaktiga beslut

engflaggsveflagg

Balancing consumer & supplier interests!

En balans mellan kundens och leverantörens intressen!

A complete measurement result

Ett fullständigt mätresultat

Begränsad provtagning och mätosäkerheter ger:

Vissa konsekvenser för såväl kunden som leverantören:

  • felaktiga uppskattningar av konsekvenserna av produktfel
  • ökad risk för att fatta felaktiga beslut, så som att underkänna en godtagbar produkt resp. att godkänna en felaktig produkt när provresultaten är nära en toleransgräns, beroende på läget för osäkerhetsintervallet:
Decisions of compliance are uncertainty in grey zone

Överensstämmelsebeslut är osäkra i gråzonen [ILAC Guide 8]

Two correct & two incorrect decisions of compliance

Två korrekta & två felaktiga beslut om överensstämmelse

_________________________________________________________

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: