9. Användning av mätresultat (beslut). Bedömning av överensstämelse (Conformity assessment)

 engflaggsveflagg

9.1 Terminologi och begrepp

_______________________________________________________________________________

Tre steg för conformity assessment:

  1. Validering av gränser för mätförmågan
  2. Kolla läge för osäkerhetsintervallet
  3. Bedöma risker för felaktiga beslut

_______________________________________________________________________________

5-1-beslut_-matteknik_diagnos_c-hemuppgift-vt2017för nedladdning!

Exempel på frågor:

Signifikansprovning:

Ert namn:
Välj en valfri mätsituation: det kan vara mätningar på den produkt  Du har valt för hemuppgiften eller exempelvis en av labbövningarna i kursen. Era svar…………………………………………
  • Gör en uppskattning av precisionen (spridningen) i Er mätmetod och berätta hur Ni har uppskattat precisionen
Välj två enskilda mätresultat från Er mätdata:

Bedömning av överensstämmelse:

Ert namn:
Med hänvisning till Era produkt– och mätkrav samt mätdata (som Ni angav under resp. avsnitt): Era svar…………………………………………
Är den erhållna mätosäkerheten inom mätspecifikationen (d v s MPU)?
Är provresultatet (inkl. osäkerhetsintervallet) inom produktspecifikationen (d v s MPE kring produktens optimala värden)? Är produkten godkänd?

Ifyllt exempel

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: