Typ-A utvärdering av mätosäkerhet

En utvärdering av en komponent av mätosäkerheten genom en statistisk analys av uppmätta storhetsvärden erhållna under bestämda mätvillkor  [VIM 2008].

___________________________________________________________________________________________

Upprepa mätningarna!     aiuA_weighing_example_data

___________________________________________________________________________________________

Utvärdera medelvärdet:mean

___________________________________________________________________________________________

Utvärdera standardavvikelsen:standdev

___________________________________________________________________________________________

Utvärdera medelvärdets standardavvikelse:meansd

___________________________________________________________________________________________

Utvärdera standardmätosäkerheten:

uA

_________________________

Notera att standardosäkerheten motsvarar halva 1-sigma konfidensintervallet som utvidgats med  68% Student t-faktorn för det aktuella antalet frihetsgrader

_________________________________________________________________

uA_weighing_example

 

Presentation av mätresultat (hemuppgift 4)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: