Uppskattning av mätosäkerhet

engflaggsveflagg

Examples of guides to the expression of uncertainty in measurement

Exempel av vägledningar om uppskattning av mätosäkerhet

Fem steg vid utvärdering av mätosäkerhet:

  1. Analysera mätsystemet. Felbudget
  2. Korrigera för kända mätfel
  3. Utvärdera (standard-) mätosäkerheter med metoder av typ A respektivt typ B
  4. Kombinera standardmätosäkerheter => uc
  5. Utvidga mätosäkerheten => U = k• uc

Mätresultatet = ŷ ± U

_______________________________________________________________________________________

Budget för mätfel och -osäkerheter

Error & uncertainty budget

Fel- och osäkerhetsbudget

Där möjligt, ska en osäkerhetsbudget senare verifieras med empriska resultat från t ex metodvalidering, internkontroll samt mellanlaboratoriejämförelser. En brist på överensstämmelse kan beror på bl a:

  • underskattning av variationer och osäkerheter från olika felkällor;
  • tillsvidare oidentifierade felkällor.

Om de empiriska resultaten skiljer sig avsevärt från felbudgeten, då bör den revideras med nya estimat; införande av ytterligare komponenter i felmodellen; samt modifierade funktioner av inputstorheter i felmodellen. Om ytterligare felkällor kan inte identifieras, kan det vara nödvändigt att använda en felmodell för det slutgiltiga mätresultatet (s k ‘top-down’ approach, inte nedbrytna i olika inputstorheter) som kan uppskattas från de empiriska resultaten.
_____________________________________________________________________________________________

Att kombinera standardmätosäkerheter

Kombinera standardmätosäkerheter => uc

Presentation av mätresultat (hemuppgift 4)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: