Information och mätning

Mätsystem

engflaggsveflagg

I ett mätsystem, ‘sänds’ information om mätobjektet, via instrumentet, till operatören.

Som i varje kommunikationssystem, kan informationen såväl ändras  (mätfel) som förloras (mätosäkerhet) vid varje steg i informationsöverföringen genom mätsystemet [Pendrill 2011].

Informationsmängd

Mängden information kan kvantifieras t ex i termer, inte endast av hur många tecken (syntax) som signalen innehåller, utan även hur betydelseful (semantik) varje tecken är. De tre följande signalerna har samma antalet tecken, men tydligen förmedlar olika informationsmängder:

“1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 ……”

“a g u r j e r h j j k l ……”

“t h i s   m e s s a g e …..”

Ett sådant mått av informationsmängd är Shannon:s informationsinnehåll:

där basen ‘2’ motsvarar de två möjliga informationstillstånd: 0 or 1 i det första exemplet av ‘bitar’ så som när  attribut sampling som godkänt eller refuserat enhet ska beskrivas [Schneider et al 1986]. Enligt Shannon, ökar informationsmängden som varje tecken för med sig när den genomsnittliga sannolikheten  för ett tecken ska visas minskas – d v s, det finns mer information i mera ‘sällsynta’ händelser  – surprisal. Informationsmängden i en serie av mottagna tecken är då den aritmetiska summa av varje term  (tack vara log termen).

Ord och måttenheter

Notera hur mycket mer information överförs med det tredje meddelandet ovan!  Detta görs genom att tecknen ‘paketeras’ i ord. Dessa ‘ord’ är igenkännbara teckenmönster som kan upprepas ett visst antal gånger vid behov. I förlängningen, är måttenheter metrologins ‘ord’!

[Maxwell]

A – mätstorhet

[A] – måttenhet

{A} – numeriskt värde

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

References

Klir G J and Folger T A 1988 “Fuzzy sets, uncertainty and information”, Prentice Hall, New Jersey ISBN 0-13-345984-5

L R Pendrill, B Berglund et al. 2010 “Measurement with Persons: A European Network“, NCSLi Measure, Vol. 5 No. 2 • June 2010, pp. 42 – 54

L R Pendrill, 2011, ”Uncertainty & risks in decision-making in qualitative measurement”, AMCTM 2011 International Conference on Advanced Mathematical and Computational Tools in Metrology and Testing, Göteborg June 20 – 22 2011, Volume 84, Series on advances in mathematics for applied sciences, ISSN 1793-0901, World Scientific, 2012, ISBN 9814397946, 9789814397940

Schneider T D, Stormo G D, Gold L and Ehrenfeuch A 1986 “The information content of binding sites on nucleotide sequences“, J. Mol. Biol. 188, 415 – 31 www.lecb.ncifcrf.gov/~toms/paper/schneider1986

______________________________________________________________

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: