Felmodeller och mätosäkerhet

engflaggsveflagg

Ofta är det inte tillräckligt att dela upp ett mätfel i en systematisk och en slumpmässig del, utan det kan bli nödvändigt att beskriva felstrukturen med en mer komplicerad modell.

Measurement system

Mätsystem

Vid tolkning och uppskattning av mätfel och -osäkerheter, kan det vara lämpligt att göra en uppdelning av fel enligt olika partiella mätpopulationer som definieras genom att hålla en eller flera av följande faktorer konstanta:

  • instrument
  • operatör/laboratorium
  • miljö
  • mätmetod
  • tid (inom en kort tidsintervall)

Mätfel kan också uppdelas enligt diverse felkällor, t ex som hör till olika steg i mätproceduren, mätutrustningen, prestanda, mätvillkor eller t o m mätobjektet självt.

Osäkerheter i mätsystem med människor [Pendrill 2011]

Element Person Osäkerhet Information Kommunikation
Objekt Mäta människan Osäkerhet i fara och exponering “Tvetydighet”: icke-specifikt, en-till-flera relationer, mångfald, generalitet, diversitet och divergens Själva mätningen (eller, mer allmänt, överföring av ett meddelande) kommer att reducera vår okunskap eller osäkerhet
Instrument Människan som Mätinstrument Mätosäkerhet “Vaghet”: Suddighet, oklarhet, val, begränsad upplösning, tvivel, mm Osäkerheten avspeglar viss informationsförlust när meddelandet skickas från sändaren till mottagaren.
Operatör Människan som operatör Mätosäkerhet Brist på kunskap, förmåga eller skicklighet Själva mätningen kommer att reducera vår okunskap eller osäkerhet – Bayes sats

Mätmodell – Ishikawa diagram

Ett användbart verktyg för att åskådliggöra hur olika källor till mätfel och – osäkerhet bidrar till det sammanlagda mätresultatet är Ishikawa diagram (aka ‘fiskbensdiagram’) som visar en hieraki av orsak och verkan:

Ishikawa diagram

Ishikawa diagram

Ett sådant diagram kan ritas för varje ‘huvudben’ för varje element i mätsystemet och med ‘ben’ för varje källa till mätfel och -osäkerhet.

Exempel på Ishikawa-diagram

ishikawa

Presentation av mätresultat (hemuppgift 4)

Referenser

Measurement With Persons: Theory, Methods, and Implementation Areas Published: December 2011 ISBN: 978-1-84872-939-1 Publisher: Psychology Press. Edited by Birgitta Berglund, Giovanni B. Rossi, James T. Townsend and Leslie R. Pendrill. Series: Scientific Psychology Series.

  • Chapter 16: L R Pendrill, Risk Assessment and Decision-making

__________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: