7. Utförande av mätningar

engflaggsveflaggMätning, analys och förbättringar

”… att planera och implementera processerna för övervakning, mätning, analys ….som erfordras för att kunna bevisa att produkten uppfylla kraven…”

EN ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet – krav §8

Exempel:

GPS – Presentation of measurement results

______________________________________________________________________________

Man kan skilja mellan:

  • engångsanvändning av en mätmetod, och
  • etablering och underhåll av en mätprocess baserad på mätmetoden.

Det senare fallet inkluderar bl a följande aktiviteter (för engångsanvändning är vanligen endast 7.1 och möjligen 7.2 tillämpbara):

7.1. Kalibrering och metrologisk bekräftelse (konfirmering)

Mätprocessdesign

”… Prestanda-egenskaper … för avsedd användning av mätprocessen ska identifieras och kvantifieras, …inkluderande:

–            mätosäkerhet

–            maximalt tillåtet (mät-)fel

EN ISO 10 012:2003 Ledningssystem för mätkvalitet – Krav för mätprocesser och mätutrustning §7.2.2

  • “Proficiency testing by interlaboratory comparisons” ISO Guide 43

7.2. Demonstration att en viss mätprestanda har uppnåtts

Endast prestandan som det aktuella laboratoriet kan uppnå övervägs, medan andra mätprestanda kräver resultat av validering och verifikation

7.3. Internkontroll

Kontinuerlig kontroll av fullständig funktion av mätmetoden med hjälp av kontrolltestobjekt.

7.4. Externkontroll

Deltagande i externa kontrollprogram i syfte att undersöka prestandan i förhållande till andra laboratorier

7.5. Uppföljning

Återkommande analys av kontrollresultat i syfte att granska mätosäkerhetsutvärderingar och bedöma behov och möjligheter till förbättring.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: