5. Utvärdering (validering) av en mätmetod

engflaggsveflagg

En grundläggande undersökning av en mätmetod eller -laboratorium för att kunna etablera prestanda angående noggrannhet. Utvärderingen kan inkludera en bedömning av om mätmetoden eller -laboratoriet har potentialen att uppfylla ställda kraven samt en validering eller verifiering av en felbudget som formulerats tidigare. .

“Accuracy Experiment” lecture (contact leslie.pendrill@sp.se for password)

  • Ett noggrannhetsexperiment enligt ISO 5725-1.
  • Mät-provmetodnoggrannhet
  • Laboratorieprestanda – Proficiency Testning (PT)
  • Exempel – temperaturmätning i ett vattenbad
  • “Capability of detection – Part 1: Terms and specifications” ISO 11843
  • “Linear calibration using reference materials” ISO 11095

Flera olika statistiska metoder kan användas vid detta stadium:

  • Omfattningen av ett noggrannhetsexperiment kan bestämmas med statistiskt framtagna konfidensnivåer för riktigheten och precisionen av mätmetoden ISO 5725-1
  • Möjliga avvikande mätvärden som kunde påverka medelvärdet och standardavvikelsen påtagligt kan exkluderas med hjälp av diverse statistiska tester.

Mätmetodens noggrannhet kan sedan användas i diverse tillämpningar:

“Applications of Accuracy” lecture (contact leslie.pendrill@sp.se for password)

“Which PTs have most Impact?” – lecture

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: