4. Val av existerande metod eller utveckling av ny mätmetod

Utvecklingen av en ny mätmetod baseras på en felbudget relaterat dels till tillgängliga mätresurser och dels till produktkraven. När metoden är färdig, specificeras ett antal faktorer som kan påverka mätresultatet, enligt följande:

4.1. Design

En mätmetod kan beskrivas i termer av:

  • mätprincip
  • rutiner
  • utrustning och
  • målvärden och toleranser (specifikationer) för operationell prestanda och funktionalitet

Med tillgång till modern datorkraft kan simulering exempelvis med fördel användas i detta utvecklingsarbete.

Metrologisk konfirmering (bekräftelse) handlar om metoder för att verifiera att kritiska funktioner och prestanda uppfyller specifikationer [ISO 10012].

Mätutrustning ska ha de metrologiska egenskaperna som krävs för det aktuella uppdraget (t ex avseende noggrannhet, stabilitet, mätområde och upplösning)

  • Detta innebär att man börjar ett mätuppdrag med att utvärdera vad som ska mätas,
  • Därefter kan lämplig mätutrustning väljas.

En metrologisk egenskap är en utmärkande aspekt (av ett mätsystem) som kan påverka mätresultaten [ISO 10012:2002 §3.4]

Konfirmeringssystem

Målet är att begränsa risken för oacceptabla fel i mätutrustningen. Lämpliga statistiska metoder rekommenderas därför för att kunna analysera resultat av tidigare mätningar/kalibreringar och med liknande mätutrustning.

  • Ett användbart sätt att verifiera om mätinstrumentet läser korrekt, är att mätingenjören själv mäter en kontrollnormal vid jämna mellanrum med instrumentet [ISO 10012].

4.2. Kalibrering och justering

som används vid beräkning av mätresultatet.

Fel förknippade med kalibrering bör vara så små som möjligt:”För de flesta mätuppdrag bör kalibreringsfel vara mindre än en tredjedel och helst en tiondel som tillåts när en bekräftad mätutrustning används” [ISO 10012]

  • “Use of certified reference materials” ISO Guide 33
  • “Linear calibration using reference materials” ISO 11095

4.3. Kontrollplan (självkontroll)

“Quality assurance for measuring equipment: Control of measuring processes” ISO 10012

4.4 Terminologi och begrepp

_______________________________________________________________________________

3-1-matsystem_-matteknik_diagnos_c-hemuppgift-vt2017 för nedladdning!

Exempel på frågor:

Funktionella egenskaper av lämpligt mätsystem, utifrån testkraven:

Ert namn:
Välj ett mätsystem som ska användas för att testa produkten för varje typ av test (A Funktionellt; B Icke-funktionellt) nedan – Bifoga gärna ett datablad eller annan beskrivning av varje mätsystem. Era svar…………………………………………
A                   Test av produktens funktion. Är produkten den ‘rätta’?       – Beskriv det valda mätsystemet:
  • Beskriv mätsystemets funktionella egenskaper (kalibrering, noggrannhet, precision, tillförlitlighet,…)

Ifyllt exempel

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: