Tillämpad sensorutveckling och -mätning

Stor potential för tillväxt och innovation

Nya och intelligenta sensorer utvecklas som kan möjliggör mätning, övervakning och styrning av ett brett sortiment av processer, från traditionell tillverkning till morgondagens IT- och kunskapssamhälle, och intelligenta produkter av alla slag.

Den erfordeliga tekniska infrastrukturen är emellertid inte tillräcklig ännu. En förbättrad kommunikation och samverkan mellan näringsliv, forskningsinstitut och akademien behövs stöd.

SensorutvecklareKedjan

Om hela utvecklingskedjan för en sensor betraktas (figuren) – från idékläckande, genom prototypframtagning, till praktisk implementering och industriell produktion, är det tydligt att sensorutvecklaren kan behöva stöd och aktivt samverkan med en rad olika forskningsorganisationer vid alla steg och TRL, i syfte att uppfylla slutanvändarens krav.

Kravspecifikation för ett mätsystem (hemuppgift 2)

_________________________________________________________________

Referenser

L R Pendrill 2000 “Forskningsnätverk för tillämpad sensorutveckling“, SP rapport 2000:12 ISBN 91-7848-810-9 ISSN 0284-5172

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: