Ökad delaktighet i diabetesvård

Varför mäta? Öka patienternas delaktighet*
Hur mäter man? Patientenkäter
Vilka beslut baseras på mänskligt baserade mätningar? Delaktighet*, Vårdkvalité, Läggning

Man_Instrument_sve_141204

Ökad patientaktivitet i diabetesvård

Varför mäta? Öka patienternas aktivitet*
Hur mäter man? Patientenkäter
Vilka beslut baseras på mänskligt baserade mätningar? Verkningsfullhet* – att göra rätt saker, Aktivitetsutmaningar, Patientförmåga

Specifikation av mätproblem (hemuppgift 1)

Referenser

*International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), “Fem komponenter för hälsa”

Evalill Nilsson 2014, “Patientrapporterade utfallsmått (PROM) i kvalitetsregister för långvariga sjukdomstillstånd
Generella mått och indikatorer – utvecklingsförslag

L R Pendrill 2014, “El ser humano como instrument de medida”/”Man as a Measurement Instrument”, e-medida and NCSLI Measure J. Meas. Sci., 9, 24 – 35 (Dec 2014)

Nationella diabetesregistret 2013, “NDR och PROM

Socialstyrelsen 2010, Appendix 2 of National Guidelines for Diabetic Care (in Swedish)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: