Kvalitativ (“Attribut”) & kvantitativ (“Variabel”) provning

engflaggsveflagg

Kvalitativ analys

________________________________________________

Mätosäkerhet

t ex osäkerhet i identifiering av:

  • streckkod
  • molekyl (t ex Salicylamide istället för Aspirin)
  • information på en skärm:

på grund av dålig synbarhet.

Kvalitativa mätresultat anges ofta på skalor – såsom den ordinala – som inte kan analyseras i termer av vanliga faktorer som skillnader och standardavvikelser [Svensson 2001, Bashkansky och Gadrich 2010] gängse vid kvantitativa mätosäkerhetsuppskattningar per variabel.

Osäkerhetsuppskattningar för kvalitativa mätningar baseras i stället på beskrivningar av suddighet eller otydlighet i mönster och former, som kan uttryckas i termer av fundamentala mått för informationsinnehåll [Pendrill 2011].

Kvalitativa mätosäkerheter ger sig emellertid – lika tydligt till känna som deras kvantitativa motsvarigheter – i risker för felaktiga beslut om överensstämmelse när en kvalitetsegenskap av ett objekt ska jämföras med en specifikationsgräns.

_______________________________________________________

Relation mellan attribut- och variabelprovning

Variabelprovning kan ses som en delmängd av allmän attributprovning: d v s i fall där (kvalitets-) egenskapen för objektet som provas är ett attribut som är en variabel.

Allmän attributprovning inkluderar inte endast ‘kvantitativ-‘ (per variabel), men även ‘kvalitativ’ mätning av produktegenskaper, som t ex upplevs med de mänskliga sinnena.

__________________________________________________________________

Referenser

Bashkansky E and Gadrich T 2010 ”Some metrological aspects of ordinal measurements”,  Accred Qual Assur 15, pp. 331 – 6 doi: 10.1007/s00769-009-0620-x

ISO 2859-1:1999 “Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection”

ISO 3951-1:2005 “Sampling procedures for inspection by variables — Part 1: Specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single quality characteristic and a single AQL”

Klir G J and Folger T A 1988 “Fuzzy sets, uncertainty and information”, Prentice Hall, New Jersey ISBN 0-13-345984-5

L R Pendrill, B Berglund et al. 2010 “Measurement with Persons: A European Network“, NCSLi Measure, Vol. 5 No. 2 • June 2010, pp. 42 – 54

L R Pendrill, 2011, ”Uncertainty & risks in decision-making in qualitative measurement”, AMCTM 2011 International Conference on Advanced Mathematical and Computational Tools in Metrology and Testing, Göteborg June 20 – 22 2011, Volume 84, Series on advances in mathematics for applied sciences, ISSN 1793-0901, World Scientific, 2012, ISBN 9814397946, 9789814397940

E Svensson 2001, “Guidelines to statistical evaluation of data from rating scales and questionnaires”, J Rehab Med; 33: 47–48

_______________________________________________________

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: