Rasch modellen – Invariant mätteori

Rasch_Man_Instrument_sve_141212Raschmodellen möjliggör:

  • en korrekt analys av ordinala mätvärden
  • en separation av objekt(‘item’)- och prob(‘person’)attributvärden enligt en generaliserad linjärmodell
  • identifiering av metrologiska referenser, t ex för ett objekts utmaningsnivå eller en persons förmåga, för att främja ‘riktighet’ och jämförbarhet i olika mätningar.
  • framtagning av dessa metrologiska referenser, som spelar en liknande roll till certifierat referensmaterial för spårbarhet i andra grenar av metrologin [Pendrill 2014]. En uppsättning sådana referenser kallas i bland för ‘item bank‘ [Pesudovs 2010]
  • betydligt mindre spridning i mätresultaten, som kan med fördel användas för att tidigt upptäcka effekter

Exempel:

Man kan dra analogier med användning av ett konventionellt mätinstrument – t ex där fel i vågens visning korrigeras för i vägningsresultatet när en vikt vägs – se nedan! Separationen är särskilt viktigt när en person agerar som mätinstrument eftersom det kan förekommer stora skillnader i respons, för såväl en person som mellan olika människor.Rasch_Våg_sve_141212

Närbesläktad med Raschmätteorin är den s k ‘itemresponsteori’ (IRT), där man med ‘item’ menar ‘fråga’ [PROMIS]. Matematiska är Rasch- och IRT-metodiken snarlika, dock med införandet av en ‘diskrimineringsfaktor’ α i IRT, tas bort stora delar av ovanstånde möjliggöranden av Raschformuleringen [Humphry 2011].


Referenser

S. Humphry 2011, “The Role of the Unit in Physics and Psychometrics,” Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives, vol. 9, no. 1, pp. 1 – 24

L R Pendrill 2014, “El ser humano como instrument de medida”/”Man as a Measurement Instrument”, e-medida and NCSLI Measure J. Meas. Sci., 9, 24 – 35 (Dec 2014)

K. Pesudovs 2010, ”Item Banking: A Generational Change in Patient-Reported Outcome Measurement”, OPTOMETRY AND VISION SCIENCE, 87, NO. 4, PP. 285–293

PROMIS (USA) – Patient Reported Outcomes Measurement Information System


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: