Optimerade mätosäkerheter

Overall costs - equation

Sammanlagda kostnader – ekvation

engflaggsveflagg

Det finns många och diverse ‘tumregler’ om hur liten mätosäkerheten ska vara för att kunna fatta tillförlitliga beslut om produkt.

På senare år, har ett ekonomiskt beslutsteoriskt angreppssätt tillämpats i vilket en ‘optimal’ mätosäkerhet härleds genom att balansera mätkostnader (D) mot konsekvenskostnader (C) av felaktiga beslut om produkten. Detta är något mindre godtyckligt än gengse regler som  1/3 eller 1/10 MPE.

Sammanlagda kostnader, enligt ekvationen ovan, kan plottas över:

optimised USL

(II) ett område av testosäkerheter, för ett givet storhetsvärde, nära en specifikationsgräns (USL), och ger en s k “optimerad osäkerhetskurva”:

Optimised uncertainty
AQL & LQL – traditionella kvalitetsgränser för provtagningsosäkerhet

MPU – [max. tilllåten (alt. mål-) osäkerhet] traditionell gräns för mätosäkerhet

Examples:

________________________________________________________________________________

Referenser:

Pendrill L R 2007 “Optimised Measurement Uncertainty and Decision-Making in Conformity Assessment”, NCSLi Measure, Vol. 2, no. 2, pp 76 – 86 Balancing the costs of testing against the consequence costs of in-correct decision-making

Pendrill L R 2008, “Operating ‘cost’ characteristics in sampling by variable and attributeAccred. Qual. Assur., 13, 619 – 631, DOI: 10.1007/s00769-008-0438-y Extending classical statistical significance tools to include measures of impact

L. R. Pendrill 2009, ”An Optimised Uncertainty Approach to Guard-banding in Global Conformity Assessment”, in Advanced Mathematical and Computational Tools in Metrology VIII, Data Modeling for Metrology and Testing in Measurement Science Series: Modeling and Simulation in Science, Engineering and Technology, Birkhauswer (Boston), 2009, ISBN: 978-0-8176-4592-2 http://www.worldscibooks.com/mathematics/7212.html

L R Pendrill 2014, “Using measurement uncertainty in decision-making & conformity assessment”, Metrologia 51 S206, doi:10.1088/0026-1394/51/4/S206

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: