Människan – teknik – uppgift

Människan_Teknik_Uppgift_141214

Faktorer som samspelar till att bestämma ett visst tillstånd av t ex ‘Hälsa’ är:

Samspel Indikator (exempel) Faktor (exempel) Utfall/effekt (exempel)
Användare – uppgift Verkningsfullhet – att göra rätt saker Aktivitet  Livskvalitet
Användare – verktyg Effektivitet – att göra saker rätt Delaktighet  Tidsåtgång
Uppgift – verktyg

Samspelen in sin tur kan påverkas av vilken miljö (‘context’ – betecknat med den gröna skivan i figuren ovan) som råder.

Att kartlägga vilka uppgifter och vilka verktyg som kan vara aktuella är det första och kanske viktigaste steg [Farbrot et al. 2013]. Kartläggningstekniker inkluderar:

  • Critical incidence technique
  • Task mapping

Olika uppfattningar om vad som är viktigt: konstruktörer och användare

Positiva affekter Effektivitet Verkningsfullhet Emotionell
Konstruktör X X x
Användare x X X
Negativa affekter Effektivitet Verkningsfullhet Emotionell
Konstruktör x x X
Användare x X X

Exempel:Referenser

A Farbrot, S Abbas, A Nihlstrand, J Dagman, R Emardson, S Kanerva & L R Pendrill 2013 ,“Defining comfort for heavily-incontinent patients assisted by Health care products in several contexts”, The Simon Foundation for Continence’s Innovating for Continence Conference Series, Chicago (US), April 2013

Ouden, E.d.; Lu, Y.; Sonnemans, P.J.M.; Brombacher, A.C. “Quality and Reliability Problems from a Consumer Perspective: An Increasing Problem Overlooked by Businesses?“, Quality and Reliability Engineering International, 2006, 22 (7), pp. 821-838

L R Pendrill 2014, “El ser humano como instrument de medida”/”Man as a Measurement Instrument”, e-medida and NCSLI Measure J. Meas. Sci., 9, 24 – 35 (Dec 2014)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: