Indikatorer i användare:verktyg:uppgift samspel

Patientrapporterat utfall (PRO)

“någon rapport om status för patientens hälsotillstånd som kommer direkt från patienten, utan tolkningen av patientens respons genom kliniker eller någon annan” [FDA 2009]

Fem komponenter för hälsa

[ICF]

 • kroppsfunktion
 • kroppsstruktur
 • aktivitet
 • delaktighet
 • omgivningsfaktorer

Kvalitetsegenskaper för kliniska* processer

[SS-EN15224]

*”Klinisk = samspelet mellan patienter och olika delar av hälso- och sjukvården (inte endast sjukhusmiljö)”

 • Användaren
  • jämlikhet
  • patientsäkerhet
 • Samspel användaren: produkt/tjänst/verktyg
  • evidensbaserad/kunskapsbaserad vård
  • ändamålsenlighet, korrekt vård
  • åtkomlighet (tillgång till)
  • kontinuitet i den enskilde patientens vård
  • tillgänglighet (i rimlig tid)
  • patientdelaktighet
  • användbarhet: (kostnads)effektivitet
 • Samspel användaren: uppgift
  • patientfokuserad vård inkluderande fysisk, psykisk och social integritet
  • användbarhet: verkningsfullhet
  • patientdelaktighet

Exempel:

Patientrapporterat utfallsmått

[PROMIS]

 • Användaren
  • fysisk funktion
  • fatigue (kraft/orkeslöshet)
  • kognition
  • allmän hälsa
  • sömn
  • smärta
 • Samspel användaren: uppgift
  • social funktion och socialt stöd
  • alkohol
  • sexuell hälsa
  • delaktighet
  • emotionella problem (depression, ångest, aggression, cynism)

Referenser

FDA 2009, Guidance for Industry Patient-Reported Outcome Measures: Use in Medical Product Development to Support Labeling Claims, U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration

FDA 2011, Applying Human Factors and Usability Engineering to Optimize Medical Device Design, U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration

ICF International Classification of Functioning, Disability and Health

L R Pendrill 2014, “El ser humano como instrument de medida”/”Man as a Measurement Instrument”, e-medida and NCSLI Measure J. Meas. Sci., 9, 24 – 35 (Dec 2014)

PROMIS (USA) – Patient Reported Outcomes Measurement Information SystemValiderade item banks

SS-EN15224:2012, Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården – Krav baserade på EN ISO 9001:2008 (pdf)

SS-ISO 9241-11:1998, Ergonomiska krav på kontorsarbete med bildskärmar (VDTs) – Del 11: Riktlinjer för användbarhet


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: