1. Specifikation av mätproblem

engflaggsveflagg Detta omfattar:

  • Mål med mätningen eller provningen – varför mäta (“inget självändamål!“)?
  • Utgångspunkten är att bestämma aktuella produktfel: skenbar dispersion som härrör från begränsat mätförmåga, bör vanligen vara försvinnande liten.

Från en beskrivning av produkten:

Randvillkor:

  • begränsade resurser (tid, pengar, utrustning, kompetenser …)
  • användarekrav (vad behövs?, vad vill ‘kunden’ ha?)

Allt flera tillverkare inser behovet av att kvalitetssäkra deras produkter utifrån användarens uppfattningar, inte endast inom sektorer som hälsovård, tjänster och säkerhet, där den mänskliga faktorn är självklart, men även för traditionella tekniska produkter av alla slag. 

 Terminologi och begrepp

Definiering av mät- och provsammanhang – vad ska mätas och vilken storhet? Specifications: Statistical principles for the construction of limiting values and the comparison of test results herewith” ISO 10576

_______________________________________________________________________________

1-produkten_-matteknik_diagnos_c-hemuppgift-vt2017 – för nedladdning!

Exempel på frågor:

Produktbeskrivning

Era svar…………………………………………
Bifoga gärna ett specifikationsblad eller dylikt om produkten
Vad ska produkten användas till?
Varför är just denna produkt ”bättre” än andra?

Produktkrav

Era svar…………………………………………
Vilka är de ”optimala” värdena för produktens viktigaste egenskaper?
Hur stora avvikelser från dessa optimala värden kan tolereras?
Hur mycket kommer Era kostnader att variera med varierande avvikelser i produkternas egenskaper?

Ifyllt exempel

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: